دوره آموزشی آماده‌سازی بنگاه‌های صنعتی برای ورود به صنعت ۴.۰ با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران برگزار شد.دوره آموزشی صنعت4.0

این دوره آموزشی در سه سطح مدیران واحدهای صنعتی استان تهران ، مشاورین واحدهای صنعتی استان تهران و مدیران و کارشناسان شهرک های صنعتی جهت آشنایی هرچه بیشتر با مفاهیم و مزایای انقلاب صنعتی چهارم برگزار شد.

دوره ویژه مشاورین واحدهای صنعتی
  • روز اول

موضوع دوره: چیستی و چرایی تحول دیجیتال در صنعت (صنعت ۴.۰)

زمان دوره: ۳ ساعت

تاریخ برگزاری: ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰

مخاطبین دوره: مشاورین واحدهای صنعتی

  • روز دوم

موضوع دوره: تکنولوژی‌های صنعت ۴.۰ و ارزیابی سطح بلوغ واحدهای صنعتی

زمان دوره: ۳ ساعت

تاریخ برگزاری: ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰

مخاطبین دوره: مشاورین واحدهای صنعتی

خلاصه دوره: این دوره  ویژه مشاورین شهرکهای صنعتی بوده است و در دو روز برگزار گردید. روز اول با موضوع «چیستی و چرایی تحول دیجیتال در صنعت (صنعت ۴.۰)» برگزار گردید. روز دوم با موضوع «فناوری های صنعت ۴.۰ و ارزیابی سطح بلوغ واحدهای صنعتی» برگزار گردید.

هدف دوره: آشنایی مشاورین واحدهای صنعتی با موضوع صنعت ۴.۰ بوده است. صنعت ۴.۰ به عنوان یکی از موضوعات جدید در حوزه کسب و کار است هر مشاوری علاوه بر آگاه سازی واحدهای صنعتی در این حوزه، کسب و کار خود را نیز باید به این سمت هدایت کند. تحول دیجیتال از جمله موضوعاتی است که هر کسب و کار دیر یا زود با آن درگیر می شود و در این عصر رقابت و رشد سریع تکنولوژی باید خود را با آن تطبیق دهد.

گزارش خلاصه مدیریتی “دوره آموزشی آماده‌سازی بنگاه‌های صنعتی برای ورود به صنعت ۴.۰” با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران

دوره ویژه معاونین، مدیران و کارشناسان شهرکهای صنعتی کشور
  • دوره یکروزه:

موضوع دوره: چیستی و چرایی تحول دیجیتال در صنعت (صنعت ۴.۰)

زمان دوره: ۲ ساعت

تاریخ برگزاری: ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰

مخاطبین دوره: معاونین، مدیران و کارشناسان شهرکهای صنعتی کشور

خلاصه دوره: این دوره ویژه معاونین، مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی کشور برگزار گردید. در این دوره به توضیح مفهوم صنعت ۴.۰ و مزایای آن برای واحدهای صنعتی اشاره گردید. در این دوره ابتدا خانم اکبری به مفهوم صنعت ۴.۰ و لزوم شکل گیری آن در واحدهای صنعتی اشاره کردند و سپس آقای مهندس گلستانی به برنامه ‌های حمایتی سازمان در این خصوص پرداختند.

 هدف دوره: آشنایی بازیگران اصلی اکوسیستم صنعت ۴.۰ در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه و شهرکهای صنعتی با موضوع صنعت ۴.۰ و تحول دیجیتال و مزایای آن برای واحدهای صنعتی و تمرکز بر ایجاد خدمت صنعت ۴.۰ در سامانه ایسرویس بوده است.

گزارش خلاصه مدیریتی “دوره آموزشی آماده‌سازی بنگاه‌های صنعتی برای ورود به صنعت ۴.۰” با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران

دوره ویژه واحدهای صنعتی
  • روز اول

موضوع دوره: چیستی و چرایی تحول دیجیتال در صنعت (صنعت ۴.۰) و رهبری در عصر دیجیتال

زمان دوره: ۳ ساعت

تاریخ برگزاری: ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰

مخاطبین دوره: واحدهای صنعتی

استاد دوره: آقای دکتر مرشدی

  • روز دوم

موضوع دوره: مدل های کسب و کار دیجیتال و بهره گیری از ابزارهای دیجیتال

زمان دوره: ۳ ساعت

تاریخ برگزاری: ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰

مخاطبین دوره: مدیران واحدهای صنعتی

خلاصه دوره: این دوره  ویژه واحدهای صنعتی بوده است و در دو روز برگزار گردید. روز اول با موضوع «چیستی و چرایی تحول دیجیتال در صنعت (صنعت ۴.۰) و رهبری در عصر دیجیتال» برگزار گردید. . روز دوم با موضوع «مدل های کسب و کار دیجیتال و بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال» برگزار گردید.

هدف دوره: ّ آشنایی واحدهای صنعتی با صنعت ۴.۰ به عنوان یکی از ذینفعان اصلی بهره گیری از مزایای صنعت ۴.۰ و آشنایی با مدل‌های کسب و کار دیجیتال بوده است. تحول دیجیتال در صنعت (صنعت ۴.۰) به عنوان یکی از موضوعات جدید در حوزه صنعت است. تحول دیجیتال از جمله موضوعاتی است که هر کسب و کار دیر یا زود با آن درگیر می شود و باید در این عصر رقابت و رشد سریع تکنولوژی  خود را با آن تطبیق دهد. تحول دیجیتال در صنعت موضوعی راهبردی و نه صرفاً تکنولوژی است و به عنوان مجموعه‌ای از ابزارها و فرآیندهای مدرن مورد استفاده قرار می گیرد که برای حل مشکلات کسب و کار و جلب رضایت مشتریان استفاده می گردد.