ارزیابی بلوغ صنعت ۴.۰

خدمات ارزیابی و ارائه نقشه راه صنعت۴.۰ ویژه شرکت‌های تولیدی

اصطلاح صنعت ۴.۰ از سال ۲۰۱۱ برای توصیف یکپارچه گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید صنعتی استفاده شده است. هدف اصلی صنعت ۴.۰ تبدیل شدن به یک شرکت یادگیرنده و چابک است تا بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن، بهترین تصمیم را بگیرند. پرداختن به تحولات مرتبط با صنعت ۴.۰ از منظر صرفاً تکنولوژی کافی نیست. در این مسیر شرکت نیاز دارد که سازمان و فرهنگ خود را تغییر دهد تا حد امکان سازگار و انعطاف‌پذیر شوند. البته نمی توان انکار کرد که فناوری‎های پیشرفته دسترسی به طیف وسیعی از داده‎ها را امکان پذیر می‌سازد، با این حال توانایی پیاده‌سازی این فناوری‌ها و استفاده از پتانسیل زیربنایی داده‌ها به همان اندازه به فرهنگ و ساختار شرکت بستگی دارد. طبق آماری که شرکت مشاوره مدیریت PTC منتشر کرده است ۵۹ درصد شرکت‌ها در سال ۲۰۲۱ در مرحله ارزیابی و شناخت وضع موجود خود هستند. شاخص بلوغ صنعت ۴.۰ آکاتک با هدف ارائه راهنمای معرفی و پیاده‌سازی فرآیند تحول دیجیتال مورد نیاز شرکتها تدوین شده است. این شاخص ۶ سطح بلوغ دارد که دستیابی به مراحل بالاتر، مزایای بیشتری دارد. شرکت‌ها می‌توانند از این شاخص استفاده کنند تا به آنها کمک کند مسیر توسعه صنعت ۴.۰ خاص خود را برنامه‌ریزی کنند و آنها را برای تبدیل گام‌به‎‌گام به یک شرکت چابک آماده کنند. براین اساس شرکت رانو با بهره‌گیری از متخصصان خود در این شاخص، می توانند شما را برای ورود به صنعت ۴.۰ آماده کنند. این آماده‌سازی در سه گام قرار می‌گیرد که براساس نیاز و تمایل مشتریان انجام هر یک از سه گام و یا با هم، امکان‌پذیر است.