صنعت4.0-استان مرکزی

وبینارهای آموزشی صنعت۴.۰ در  استان مرکزی به همت شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی وهمچنین شرکت راهجویان صنعت پندار نوین نیلا در سه سطح مشاورین واحد های صنعتی،مدیران واحدهای صنعتی و مدیران و مشاوران شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی باحضور مشاورین،مدیران و کارشناسان فعال در حوزه صنعت برگزار شد.

وبینار های ویژه مشاورین واحد های صنعتی:

در وبینار چیستی و چرایی تحول دیجیتال در صنعت(صنعت۴.۰) که در این وبینار دکتر مصطفی مرشدی به بیان موشکافی چیستی و چرایی صنعت۴.۰ ویژه مشاورین واحد های صنعتی پرداختند همچنین در دیگر وبیناری که برای مشاورین واحدهای صنعتی برگزار شد سرکار خانم مهندس راضیه‌اکبری و همچنین دکتر ازهرنایان به تشریح اهمیت ارزیابی و نحوه ارزیابی شرکت ها به طور خلاصه پرداختند.

وبینار های ویژه مدیران واحد های صنعتی:

در وبینار چیستی و چرایی تحول دیجیتال در صنعت(صنعت۴.۰) که در این وبینار دکتر مصطفی مرشدی به تشریح چیستی و چرایی صنعت۴.۰ و موضوع رهبری در عصر دیجیتال ویژه مدیران واحد های صنعتی پرداختند و در وبینار دیگری دکتر محمدرضا رسولی وبیناری با موضوع مدل کسب‌وکار دیجیتال وبهره‌گیری از ابزار های دیجیتال پرداختند .

وبینار ویژه مدیران و کارشناسان شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی:

این وبینار با حضور مدیران و کارشناسان شرکت شهرک های استان مرکزی با موضوع صنعت۴.۰ در شرکت های کوچک و متوسط ، چالش ها و نیازمندی ها برگزار گردید تا مدیران و کارشناسان شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی نیز با این موضوع آشنایی لازم را یابند.

مشاهده گزارش تصویری