شرکت هایی که هنوز حتی به نسل های دوم و سوم صنعت نیز ورود نکرده اند چرا نیازمند ورود و ارزیابی صنعت ۴.۰ هستند.

۱-تغییرات محیطی و تکنولوژیکی آنقدر سریع هستند که شاید به شرکت شما فرصت گام های کوتاه ندهند. شما به یک نسخه شفا بخش نیاز دارید …

در تاریخ کمی دقیق تر شویم:

صنعت4.0

فاصله میان نسل های پیشین صنعت حدود ۹۰ سال بوده است ولیکن فاصله میان نسل سوم تا نسل چهارم حدود ۴۰ سال می‌باشد و هم اکنون که در حال مطالعه می باشید زمزمه هایی نیز از نسل های بعدی صنعت نیز شنیده می شود همچنین بسترهای فناوری اطلاعات و تولید اطلاعات سرسام آور، شاید ما را در فشرده‌ترین مقطع تاریخ ازجهت تغییرات قرار داده باشد و با توجه به روندهای کنونی سرعت تغییرات در حال افزایش است.

۲- نسل های مختلف صنعت را طبقات یک ساختمان واحد نبینیم بلکه هر کدام را ساختمان هایی با ارتفاع متفاوت از یک دیگر ببینیم…

برای روشن تر شدن موضوع را کمی باز تر شرح میدهیم:

فرض کنید شما در ابتدا وضعیت کنونی شرکت یا کارخانه خود را در سطح دوم ارزیابی نمایید از روی بام این ساختمان برای مشاهده افق های پیش روی خود مشکلات و موانع را پیش رو خواهید داشت. حال ورود شما به عرصه نسل چهارم صنعت به منزله این است که شما بر بام ساختمان دیگری با ارتفاع بیشتری بایستید و برخی از موانع پیش روی خود برطرف نمایید. پی و اساس این ساختمان ها نگرش مدیران عالی یک سازمان خواهند بود

چاره چیست؟

خود را در مسیر تغییرات قرار دهید…. این جمله بدان معنا است که برای طی کردن یک مسیر موفقیت نیازمند نگاه رو به جلو حتی با سرعت کم خواهید بود. میزان سرعت شما در این مسیر را سطح آمادگی و ظرفیت شرکت شما تعریف می کند. برای مثال اگر شرکت شما آمادگی بالایی در همه جنبه ها برای ورود به این حوزه را داشته باشد رسیدن به سطوح بالای صنعت ۴.۰ را در مدت زمان کوتاه تر و با سرعت بالایی طی میکند. دیگر زمان آن رسیده که کلیه راه حل ها را با توجه به انقلاب صنعتی پیش رو طراحی کرد و برای باقی ماندن در عرصه رقابت از این راه حل ها بهره برد.همین حالا به صورت رایگان شرکت خود را به صورت آنلاین ارزیابی کنید.